راه های ارتباطی :

آدرس کارخانه : ایران، فارس، فسا، کیلومتر ۱۶ جاده فسا–شیراز
کد پستی : ۷۴۶۱۱۸۸۳۳۱
تلفن : ۰۰۹۸۷۱۵۳۳۴۶۰۹۰ – ۰۰۹۸۷۱۵۳۳۴۶۰۹۱
امور بازرگانی : ۰۰۹۸۹۱۷۷۳۲۶۰۷۳
فکس : ۰۰۹۸۷۱۵۳۳۴۶۰۹۵
همراه : ۰۰۹۸۹۱۷۱۳۱۱۵۵۵
پست الکترونیک : [email protected]

به ما ایمیل بفرستید

This post is also available in: Arabic, Kurdish, English