راه های ارتباطی :

آدرس کارخانه : ایران، فارس، فسا، کیلومتر ۱۶ جاده فسا–شیراز
کد پستی: ۷۴۶۱۱۸۸۳۳۱
تلفن گویا: ۵۳۳۴۶۰۹۰-۰۷۱
مدیریت (فرج پور): ۵۳۳۴۶۰۹۴-۰۷۱
فروش و امور مشتریان (رعیت پیشه و مقیمی) : ۵۳۳۴۶۰۹۱-۰۷۱
امورمالی (فضلی و رضایی) : ۵۳۳۴۶۰۹۳-۰۷۱
حسابداری (محبی) : ۵۳۳۴۶۰۹۲-۰۷۱
واحد کنترل کیفیت ( قائدی و اردالی) : ۵۳۳۴۶۰۹۶-۰۷۱
فکس : ۵۳۳۴۶۰۹۵-۰۷۱
پست الکترونیک : ardefasa@gmail.com

به ما ایمیل بفرستید