راه های ارتباطی :

آدرس کارخانه : کیلومتر ۱۶ جاده فسا – شیراز
کد پستی : ۷۴۶۱۱۸۸۳۳۱
تلفن : ۰۷۱۵۳۳۴۶۰۹۰ – ۰۷۱۵۳۳۴۶۰۹۱
امور بازرگانی : ۰۹۱۷۷۳۲۶۰۷۳
فکس : ۰۷۱۵۳۳۴۶۰۹۵
همراه : ۰۹۱۷۱۳۱۱۵۵۵
پست الکترونیک : info@ardefasa.com

به ما ایمیل بفرستید

This post is also available in: Arabic, Kurdish, English